Quinny Pomoc

Gwarancja

Gwarancja Quinny

Gwarantujemy, że ten produkt został wytworzony zgodnie z aktualnymi europejskimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa i standardami jakości mającymi zastosowanie do tego produktu oraz że w momencie zakupu ten produkt jest wolny od wad wykonania i wad materiałowych. Jeśli pomimo naszych starań okaże się, że ten produkt posiada wady wykonania/wady materiałowe w ciągu 24-miesięcznego okresu gwarancji (przy normalnym użytkowaniu, zgodnie z opisem w instrukcji dla użytkownika), wypełnimy warunki gwarancji. W tym przypadku prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje w zakresie zastosowania warunków gwarancji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

-        W przypadku wykorzystywania produktu do celów innych niż opisane w podręczniku użytkownika.

-        Jeśli produkt zostanie przekazany do naprawy przez sprzedawcę nieposiadającego naszej autoryzacji.

-        Jeśli produkt nie został dostarczony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu (za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego i/lub importera).

-        Jeśli naprawy zostały wykonane przez osoby trzecie lub sprzedawcę nieposiadającego naszej autoryzacji.

-        Jeśli wada wynika z niewłaściwego lub niedbałego użytkowania lub konserwacji, zaniedbania lub mechanicznego uszkodzenia materiału i/lub stelaża.

-        Jeśli części wykazują cechy normalnego zużycia, którego można się spodziewać podczas normalnego użytkowania produktu (koła, części ruchome i obrotowe itp.).

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 kolejnych miesięcy. Gwarancja jest ważna tylko dla pierwszego użytkownika i nie ulega przeniesieniu.

Co robić w przypadku odkrycia wad:

Po zakupie produktu należy zachować dowód zakupu. Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu. W przypadku problemów lub wad prosimy o kontakt ze sprzedawcą detalicznym. Nie ma możliwości wymiany lub zwrotu produktu. Naprawy nie upoważniają do przedłużenia okresu gwarancji. Produkty, które nie zostaną zwrócone bezpośrednio producentowi, nie są objęte gwarancją.

Klauzula gwarancji jest zgodna z Europejską Dyrektywą 99/44/WE z dnia 25 maja 1999 r.

Zamknij

Wybierz język

Proszę poniżej wybrać wersję która najbardziej Ci odpowiada:

Quinny Logo02