Quinny Pomoc

Dożywotnia Gwarancja

Nic Cię nie zatrzyma!

Dokądkolwiek udasz się ze swoim dzieckiem, chcemy, by Wasz spacer przebiegał bez kłopotów. Nie możemy wyprostować przed Wami wszystkich ścieżek, ale możemy mieć pewność, że gdziekolwiek się udasz będziesz pewny jakości swojego Quinny. Kiedy zarejestrujesz swój nowiutki wózek lub gondolę Quinny, przyznamy Ci na nie Dożywotnią Gwarancję. Oznacza to, że przez cały czas, kiedy będziesz z nich korzystać, możesz na nasz liczyć. Obiecujemy.

Gdyby pojawiły się jakieś kłopoty podczas używania Twojego wózka lub gondoli Quinny, z przyjemnością Ci pomożemy w ich rozwiązaniu. Sprawdzimy co się w nim zepsuło i postaramy się przyjść z rozwiązaniem tego problemu. Pamiętaj tylko, że Dożywotniej Gwarancji Quinny nie można przenieść na kolejnego właściciela produktu, np. kiedy go komuś przekażesz lub sprzedaż.

Sprawdź jak to działa

 

Zarejestruj się na czas

Aby otrzymać Dożywotnią Gwarancję, zarejestruj swój wózek lub gondolę w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Jeśli zarejestrujesz swój produkt po tym czasie, otrzymasz standardową 24- miesięczną gwarancję. Chcemy żebyś mógł cieszyć się swoim Quinny maksymalnie, więc nie wahaj się i skontaktuj się z nami, kiedykolwiek, gdziekolwiek jesteś.

 Rodzicielstwo właśnie stało się trochę łatwiejsze!

 

Regulamin

Quinny przyznaje dobrowolną Gwarancję producenta, która podkreśla naszą pewność, co do wysokiej jakości naszych projektów  i wykonania produktów Quinny. Potwierdzamy, że wykonanie naszych produktów jest zgodne z obecnymi europejskimi standardami i normami bezpieczeństwa, które odnoszą się do naszych produktów i gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od wszelkich uszkodzeń materiałów lub konstrukcyjnych w momencie ich zakupu.  

Jak mogę skorzystać z Dożywotniej Gwarancji?

Jeżeli jesteś konsumentem i zarejestrowałeś swój fotelik, wózek lub gondolę Maxi-Cosi w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu w sklepie jednego z naszych partnerów i jesteś pierwszym właścicielem tego produktu, przyznajemy Ci na niego Dożywotnią Gwarancję. Dożywotnia Gwarancja jest przydzielana konsumentom na takich samych warunkach, jak standardowa gwarancja i obejmuje uszkodzenia materiałów i konstrukcyjne produktów użytkowanych w normalnych warunkach, zgodnie z instrukcją obsługi. Aby otrzymać części zamienne lub zgłosić uszkodzenie materiałów lub konstrukcji z tytułu Dożywotniej Gwarancji, przedstaw naszym Serwisie dowód zakupu  (paragon lub fakturę) oraz Certyfikat Dożywotniej Gwarancji, który otrzymałeś po zarejestrowaniu produktu oraz dowód tożsamości.  

W przypadku naprawy gwarancyjnej dostawa produktu do i z Serwisu jest realizowana na nasz koszt po uprzednim zgłoszeniu przesyłki i uzgodnieniu warunków z naszym Serwisem. Naprawy, które nie są realizowane z tytułu gwarancji, mogą być wykonane w rozsądnej cenie.

Nasza Dożywotnia Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych standardowym zużyciem, wypadkami, nadmierną eksploatacją, zaniedbaniem lub będących konsekwencją niezastosowania się do instrukcji obsługi Quinny, uszkodzeń wywołanych używaniem z innym produktem, uszkodzeń powstałych w skutek serwisowania produktu poza Serwisem Quinny, gwarancja nie obejmuje skradzionego produktu. Przykładem zużycia jest wytarcie się kół oraz wypłowienie  kolorów tapicerki, zniszczonych z tytułu regularnego używania w dłuższym okresie czasu.

Co zrobić w przypadku zauważenia uszkodzenia:

Kiedy zauważysz uszkodzenie w Twoim Quinny od razu przestań go używać i zgłoś się bezpośrednio do naszego Serwisu Quinny. Aby zgłosić uszkodzenie z tytułu Dożywotniej Gwarancji, przedstaw naszym Serwisie dowód zakupu  (paragon lub fakturę) oraz Certyfikat Dożywotniej Gwarancji, który otrzymałeś po zarejestrowaniu produktu oraz dowód tożsamości.  

Prawa konsumenta:

Prawa konsumenta, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, mogą się różnić w zależności od kraju. Prawa konsumenta wynikające z aktów prawnych nie są odrębne od niniejszej gwarancji. Nasza gwarancja jest regulowane przepisami prawa holenderskiego i jest zgodna z Dyrektywą Europejską 99/ 44 / WE z dnia 25 maja 1999 r.

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Maxi Miliaan BV, działającego jako Dorel Netherlands. Jesteśmy zarejestrowani w Holandii pod numerem 17060920 z siedzibą firmy w Helmond. Nasz główny adres handlowy to Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Holandia, a nasz adres kontaktowy to PO Box 6071, 5700 ET Helmond, Holandia.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Standardowa 24-miesięczna gwarancja:

Jeśli nie przysługuje Ci Dożywotnia Gwarancja na Twój produkt Quinny, wciąż Twój produkt może być objęty standardową 24-miesięczną gwarancją. Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami znajdującymi się na naszej stronie internetowej.  

Standardowa 24-miesięczna gwarancja


W związku z faktem wyrażenia zgody na przetwarzania przez Dorel Polska sp. z o.o. Twoich danych osobowych związanych:

 1. ze zgłoszeniem do programu/usługi
 2. zgodą na wysyłanie wiadomości marketingowych,

informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Dorel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-208), ul. Innowacyjna 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000407210, posiadającą numer NIP 634-28-03-231, Regon: 242806684
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. w przypadku zgody na przetwarzanie danych związane ze zgłoszeniem do programu/usługi - wykonywania praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia do programu/usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem”)
  2. w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych – wysyłania wiadomości o produktach w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i nowych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia).
 3. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.W/w prawa mogą być zrealizowane w ten sposób, że skierujesz wiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy pl-inspektor@dorel.eu a w przypadku, gdy nie otrzymasz potwierdzenia od Administratora, że otrzymał wiadomość prosimy skierować pisemny wniosek w tej sprawie na aktualny w danym momencie adres siedziby Administratora z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – dyspozycja”. Powyższy wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o obowiązujące przepisy a o wyniku tego zostanie Pani/Pan poinformowany.
 4. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Podanie danych w zakresie:
  1. zgłoszenia do programu/usługi jest niezbędne, aby możliwe było wykonanie praw i obowiązków związanych z udziałem w programie/ usłudze;
  2. zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych – jest całkowicie dobrowolne, w przypadku nie wyrażenia zgody, wiadomości marketingowe nie będą przekazywane, nie wpływa to jednak na możliwość zgłoszenia do programu/usługi.
 6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu marketingu DOREL POLSKA sp. z o.o , Dyrektora Spółki, Zarząd, podmiot sprawujący obsługę informatyczną Administratora, spółki z grupy Dorel
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 8. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
 1. w przypadku zgody na przetwarzanie danych związane ze zgłoszeniem do programu/usługi wykonywania praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia do programu/usługi nie dłużej jednak niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano zgłoszenia.
 2. w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych – przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano zgłoszenia.

 

 

 

Zamknij

Wybierz język

Proszę poniżej wybrać wersję która najbardziej Ci odpowiada:

Quinny Logo02